Axel Huynh

Change your cover photo
Change your cover photo

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN đào tạo đại học/thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh, chú trọng phát triển kỹ năng mềm, giao lưu văn hóa quốc tế và kết nối doanh nghiệp. Đại học Quốc gia Hà Nội

This user account status is Approved
This user has not made any comments.