mehrshad rad

Change your cover photo
Upload
Change your cover photo
This user account status is Approved

اقامت دبی


 از طریق استخدام، کارفرما خواهد بود که از طرف شهروند خارجی برای ویزا اقدام کند. ویزای 

اقامت امارات

 برای اقدامات مختلف مانند ایجاد حساب بانکی در دبی یا خرید کالاهای مختلف از جمله خودرو ضروری است.