behnam shahi

Change your cover photo
Upload
Change your cover photo
This user account status is Approved
داروخانه آنلاین
حالا بیایید در مورد داروسازی از راه دور صحبت کنیم ... چگونه کار می کند: داروخانه آنلاین درست مانند هر داروخانه سنتی عمل می کند. دامنه عمل داروساز دقیقاً یکسان است. هر کاری که یک داروساز در یک داروخانه سنتی انجام می دهد، آنها در یک داروخانه اینترنتی  انجام می دهند. من می دانم که در این مرحله به چه چیزی فکر می کنید، «هی، آیا داروخانه های اینترنتی داروسازانی ندارند که از راه دور کار کنند؟ تفاوت در چیست؟"